Change a registration in HD4DP v1

Last updated: 2022-04-12 12:38

Een gebruiker kan een registratie wijzigen en voltooien in vier stappen:

 • Selecteer het register waarvan u een of meer registraties wenst te wijzigen
 • Klik op de registratie die moet worden gewijzigd, en vul het formulier volledig in. De status van de record is dan:
  • Open voor registraties die handmatig werden opgeslagen of door een csv-bestand up te loaden
  • Correcties nodig voor registraties met fouten
 • Sla de registratie tijdelijk op indien nodig. De status van de record wordt Open voor opgeslagen registraties
 • Verzend de registratie als er geen validatiefouten meer zijn
  • De status van de registratie verandert in Verzenden bezig
 • Wanneer de record is verwerkt, verandert de status in Verzonden

Zodra een registratie verzonden is, verschijnt in de kolom van de statusbevestiging de melding In behandeling.

 • ​Bij ontvangst van de registratie verschijnt de melding OK; als de registratie niet binnen de 48 uur is ontvangen, verschijnt de melding NOK. Bij de status 'NOK' zal de software tot 10 dagen na de initiële verzending automatisch proberen om de registratie te verzenden
 • Voor de statussen Verzenden bezig, Correcties noodzakelijk en Goedgekeurd is de statusbevestiging leeg, omdat de registratie nog niet is verzonden
 • Een registratie kan eventueel Opnieuw geopend worden, zolang de status van de registratie 'Verzonden'