Een "Handhygiëne" "PRE-campagne" registratie verwijderen

Laatst bijgewerkt: 2022-07-18 10:09

Een "PRE-campagne" registratie kan worden verwijderd zolang de registratie nog niet is verzonden. Als de status van een registratie "Open" is, kan de registratie nog steeds worden verwijderd.

Om een "PRE-campagne" registratie te verwijderen voor het studieproject Handhygiëne, selecteer "PRE-campagne" in het donkerblauwe linkermenu.

Wanneer u een versie van dit studieonderdeel selecteert, ziet u de overzichtstabel in het hoofdgedeelte van uw scherm. Deze tabel bevat onder andere: Registratie ID, Vooruitgang, Auteur, Co-auteur, Unieke ID, Business Key, Registratiecode, Rijksregisternummer van de patiënt…

Gebruik de filters in de kop van de tabel om de registratie te vinden die u wilt verwijderen.

Als u de registratie hebt gevonden die u wilt verwijderen, moet u de registratie selecteren door het selectievakje aan het begin van de rij in de overzichtstabel aan te vinken.

Vervolgens moet u op de knop "Acties" rechtsboven in de overzichtstabel drukken

Twee opties zijn nu beschikbaar: "Registraties verzenden" en "Registraties verwijderen". Druk nu op "Registraties verwijderen".

Nadat u op "Registraties verwijderen" hebt gedrukt, verschijnt een pop-upvenster waarin u wordt gevraagd de verwijdering van de geselecteerde registratie(s) te bevestigen. Als u zeker bent van deze actie, drukt u op "Bevestig". Zo niet, druk dan op "Annuleer".

Als u de registratie verwijdert, kunt u de status of inhoud ervan niet meer wijzigen.

De verwijderde registratie wordt niet uit de overzichtstabel verwijderd. Het blijft aanwezig, maar de status is veranderd van "Open" in "Verwijderd".

Als u alleen open en verzonden registraties wilt zien, kunt u het filter op het item "Status" in de overzichtstabel aanpassen.

Een registratie kan worden verwijderd zolang de registratie niet is verzonden. Als de status van de registratie "Open" is, kan de registratie nog steeds worden verwijderd.

Vertaald met https://www.deepl.com/Translator. Heeft u een fout opgemerkt? Neem dan contact met ons op via https://docs.healthdata.be/nl/contact